Zaburzenia snu

08-04-2014 | Posted by Paulina

Zaburzeniami snu nazywamy stan, w którym dana osoba uważa swój sen za niewystarczający. Problem ten dotyka głównie osób czynnych zawodowo, mieszkających w dużych aglomeracjach miejskich.Najczęściej sen uznawany jest za niewystarczający jeśli mamy trudności: w zasypianiu, utrzymaniu ciągłości snu (częste wybudzanie się) lub zbyt wcześnie się budzimy. Wystarczy, aby bezsenność trwała kilka dni a pojawiają się jej przykre następstwa, takie jak:

 • Uczucie ciągłego zmęczenia 
 • Trudności z koncentracją uwagi 
 • Zmniejszenie sprawności poznawczej (trudności w uczeniu się) 
 • Drażliwość 
 • Zmienność nastroju 
 • Trudności z realizacją obowiązków domowych i zawodowych 

Główną przyczyną bezsenności krótkotrwałej (trwającej do 3 tygodni) jest pojawienie się czynników stresowych takich jak: problemy w pracy, problemy rodzinne, problemy szkolne, zbliżający się egzamin, choroba członka rodziny, duże zmiany w życiu np. przejście na emeryturę, trudności finansowe, praca zmianowa. Natomiast bezsenność długotrwała, często nawracająca w ciągu roku, spowodowana jest głównie obecnością chorób psychicznych (np. zaburzenia lękowe, depresja) oraz uzależnieniami (alkoholizm, uzależnienie od środków psychoaktywnych).

Bezsenność krótkotrwała nie wymaga leczenia farmakologicznego i psychoterapii. Należy wyłącznie zadbać o odpowiednią higienę snu. Zaleca się:

 • Nie spożywać kofeiny oraz palić papierosów na 6 godzin przed snem. 
 • Nie spożywać ciężkostrawnych i obfitych posiłków na 3 godziny przed snem. 
 • Unikać nadmiernego wysiłku fizycznego i psychicznego na 3 godziny przed snem. 
 • Nie traktować łóżka jako miejsca służącego do pracy, spożywania posiłku czy czytania. 
 • Przestrzegać stałych godzin kładzenia się spać i porannego wstawania. 
 • Unikać drzemek w ciągu dnia i porannego dosypiania. 
 • Należy zapewnić sobie odpowiednią dawkę ruchu w ciągu dnia (spacer, jazda na rowerze) 
 • Wskazane jest, aby w godzinach wieczornych unikać patrzenia na intensywne źródło światła (długotrwałe oglądanie telewizora, praca przy komputerze) 
 • Należy kłaść się spać tylko wtedy kiedy odczuwana jest senność 
 • W razie trudności z zaśnięciem nie należy spoglądać na zegarek 
 • W razie przebudzenia się w nocy i pojawienia się trudności z ponownym zaśnięciem w ciągu 20 minut, należy wstać z łóżka i położyć się ponownie w momencie pojawienia się senności 


Dodatkowo można stosować suplementy diety zawierające substancje czynne, głównie pochodzenia roślinnego, które ułatwiają proces zasypiania, poprzez pomaganie w skróceniu czasu potrzebnego do zaśnięcia.

 

News Tags