Jaskra-choroba, która może prowadzić do utraty wzroku

09-05-2014 | Posted by Paulina

Jaskra to choroba oczu spowodowana podwyższeniem ciśnienia śródgałkowego (wewnątrz gałki ocznej), która powstaje na skutek zachwiania równowagi między ilością wytwarzanego płynu wewnątrzgałkowego, a jego odpływem. Prowadzi do uszkodzenia tarczy nerwu wzrokowego i komórek zwojowych siatkówki, a tym samym do pogorszenia, a nawet całkowitej utraty wzroku.

Objawy:

 • zawężenie pola widzenia 
 • zmiana ostrości widzenia 
 • bóle głowy 
 • nudności 
 • silne bóle gałki ocznej 
 • przewlekłe zapalenie spojówek 
 • tęczowe plamki w polu widzenia 

Przyczyny:

Wyróżnia się nawet 30 typów jaskry, w zależności od czynników mających wpływ na powstanie choroby, charakteru objawów, a także stopnia zamknięcia kąta przesączania. Jaskra ostra powstaje w wyniku całkowitego zamknięcia kąta przesączania i charakteryzuje się nagłym pojawieniem się silnych objawów. Jest poważnym stanem, wymagającym szybkiego podania leków obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe. Jaskrę podostrą powoduje jedynie częściowe zamknięcie kąta przesączania, objawy choroby mają mniejsze nasilenie i postępują wolniej. Rozróżnia się jaskrę wrodzoną czyli dziedziczną, której objawy pojawiają się zwykle w okolicach 50 roku życia, oraz jaskrę nabytą, będącą wynikiem innych chorób, m.in. miażdżycy, nadciśnienia lub stanów zapalnych czy też uszkodzeń oka.
Zwykle jednak jaskra przez długi czas nie daje żadnych charakterystycznych objawów – dlatego też chorzy często zwlekają z wizytą u okulisty.

Czynniki ryzyka wystąpienia jaskry:

 • wiek powyżej 40 lat (ryzyko znacznie wzrasta po 70 roku życia) 
 • rasa czarna – nawet 4 razy większe ryzyko zachorowania 
 • predyspozycje genetyczne 
 • miażdżyca naczyń krwionośnych i nadciśnienie tętnicze 
 • powikłania cukrzycy – uszkodzenia naczyń krwionośnych i retinopatia cukrzycowa 
 • przewlekłe bóle głowy i migreny 
 • znaczne wady wzroku 
 • terapia glikokortykosteroidami (leki hormonalne stosowane w niektórych chorobach przewlekłych np. łuszczyca, stwardnienie rozsiane itd. 

Leczenie:

Leczenie jaskry odbywa się zwykle za pomocą kropli (zakraplanych do oczu) zawierających substancje czynne ( m.in. beta - blokery, analogi prostaglandyn). W przypadkach, gdy choroba jest zaawansowana i leczenie farmakologiczne nie daje zadawalającej poprawy stosuje się laseroterapię,
w ostateczności zabiegi operacyjne.

Bardzo ważne są kontrolne badania okulistyczne, które powinno się wykonywać raz w roku, a w przypadku przynależności do którejś z grup ryzyka nawet częściej.

Profilaktyka:

Zaleca się stosować dietę bogatą w witaminy będące antyoksydantami A, C i E oraz regularnie kontrolować stężenie cholesterolu we krwi. Korzystnie, aby osoby w starszym wieku zgłosiły się do okulisty celem dokonania pomiaru ciśnienia śródgałkowego.

 

News Tags