Co to są drżenia i tiki?

09-05-2014 | Posted by Paulina

Drżenia i tiki są zaburzeniami ruchowymi, należącymi do grupy ruchów mimowolnych. Mogą mieć one związek z chorobami neurologicznymi, zaburzeniami metabolicznymi i hormonalnymi. Część z nich ma również swoje podłoże w psychice.

Drżenia – czym są?

W ogólnym pojęciu, drżenia są rytmicznymi, nieumyślnymi ruchami mimowolnymi. Ich przyczyną są niepodlegające naszej woli, naprzemienne skurcze mięśni. Drżeć mogą ręce, nogi, głowa. Z reguły spowodowane są zaburzeniami neurologicznymi, które utrudniają precyzyjną kontrolę mózgu nad
mięśniami w różnych obszarach ciała. Bywają spowodowane stosowaniem leków. Duża część z nich wywoływana jest przez stres, silne emocje, zaburzenia metaboliczne, zmęczenie.

Podstawowy podział obejmuje drżenia:

  • Samoistne –– występują często w młodym wieku, najczęściej dotyczą rąk, w części przypadków są dziedziczne 
  • Spoczynkowe – występują i nasilają się w spoczynku a ustępują lub zmniejszają się w czasie ruchu. Są charakterystyczne dla choroby Parkinsona. 
  • Zamiarowe – pojawiają się przy wykonywaniu ruchu kończyną i zbliżaniu jej do określonego celu. Im bliżej celu, tym bardziej są nasilone. Występują najczęściej w chorobach móżdżku, stwardnieniu rozsianym 
  • Posturalne (pozycyjne) – pojawiają się przy przyjęciu określonej pozycji ciała, wykonanie ruchu powoduje ich nasilenie 

Czym są tiki?

Tiki są to pojawiające się nagle, skoordynowane, powtarzające się ruchy mimowolne określonej części ciała. Ich przyczyna nie została jednoznacznie określona. Najczęściej obejmują mięśnie twarzy, szyi, rąk.

Mogą występować, jako:

  • Proste, dotyczące pojedynczych mięśni lub małych grup mięśniowych - marszczenie czoła, mruganie powieką, unoszenie brwi, wzruszanie ramionami 
  • Złożone, obejmujące wiele grup mięśniowych jednocześnie – gesty, podskakiwanie, klaskanie 
  • Głosowe (wokalne), spowodowane skurczami mięsni krtani, gardła, ust – pochrząkiwanie, kasłanie, powtarzanie części wyrazów 

Tiki mają zmienny stopień nasilenia w ciągu dnia. Często zanikają one podczas snu a nasilają się podczas wysiłku fizycznego, stresu, emocji. W części przypadków, zwłaszcza u dzieci, ustępują samoistnie wraz z dorastaniem i dojrzewaniem układu nerwowego.

News Tags