Co oznacza bio?

21-01-2014 | Posted by Natalia

Spośród wszystkich sposobów uprawy ziemi rolnictwo ekologiczne jest najbardziej przyjazne środowisku. Chodzi o zrównoważone rolnictwo, kładące szczególny nacisk na ochronę żyzności gleby. Wprowadza zintegrowane rozumienie środowiska życia i poszanowanie przyrody.

BIO TO PRODUKTY POCHODZĄCE Z UPRAW EKOLOGICZNYCHbio

Żywność może być oznaczona jako ekologiczna tylko wtedy, gdy spełnia wszystkie wymogi i otrzymała certyfikat. Certyfikowane produkty to te, które w całości lub przynajmniej w 95% zawierają składniki pochodzące z upraw ekologicznych.

ekoznakProdukt, który uzyskał certyfikat ekologiczny, może być opatrzony specjalnym znakiem. W Polsce jest to na przykład Produkcja ekologiczna, czyli jednolite dla całej Unii Europejskiej logo wprowadzone w marcu 2000 r. i dotyczące głownie żywności.

BIO TO SAMA NATURA

Prawdziwa ekologiczna żywność jest uprawiana lub pozyskiwana bez użycia nawozów sztucznych oraz chemicznych bądź syntetycznie wytworzonych pestycydów.

Biożywność nie może zawierać genetycznie modyfikowanych organizmów, a także wzmacniaczy smaku, sztucznych słodzików i barwników oraz aromatów syntetycznych czy identycznych z naturalnymi.

Aby producenci rzeczywiście stosowali się do przepisów rozporządzenia w sprawie rolnictwa ekologicznego, są kontrolowani przez różne instytucje.

W Polsce nadzór ten sprawuje Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Rozporządzenie Unii Europejskiej i znak towarowy bio popierane są także przez większość związków rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego.

News Tags