Choroba Alzheimera

15-04-2014 | Posted by Paulina

Choroba Alzheimera jest otępieniem, czyli chorobą mózgu powodującą zaburzenia czynności poznawczych: pamięci, myślenia, orientacji, liczenia, zdolności uczenia, zdolności do oceniania, porównywania i wielu innych. Objawom poznawczym zwykle towarzyszy zmniejszenie kontroli nad emocjami, zachowaniem, relacjami społecznymi. Świadomość nie jest zaburzona.

Choroba ma charakter postępujący, zwykle trwa 8-20 lat.  Nieuchronnie powoduje pogarszanie czynności poznawczych.  Objawy zwykle występują etapowo. Początek choroby jest długo niedostrzegalny dla chorego i jego bliskich.

 Objawy choroby:

 • ubytki, co najmniej dwóch funkcji poznawczych (pamięć, myślenia, orientacji, liczenia, zdolności uczenia itd.)
 • postępujący charakter dolegliwości
 • brak zaburzeń świadomości
 • trudności z mówieniem i rozumieniem mowy
 • upośledzenie celowych ruchów
 • brak zdolności do rozpoznawania przedmiotów z bliskiego otoczenia       
 • zmiana zachowania
 • zaburzenie codziennej aktywności
 • przygnębienie, bezsenność
 • pobudzenie psychoruchowe
 • mogą być omamy, urojenia, myśli katastroficzne

Przyczyny choroby

Choroba Alzheimera jest najczęstszą chorobą powodującą otępienie. Największą zachorowalność obserwuje się w grupie wiekowej 85-89 lat. Nieznacznie częściej chorują kobiety. Przyczyna choroby do końca nie jest znana. Zwykle zależy od wielu czynników m.in. środowiskowych i genetycznych. Procesy patologiczne powodują odkładanie się amyloidu i białka tau, co skutkuje uszkodzeniem komórek nerwowych.

Czynnikami wpływającymi na rozwój choroby Alzheimera są:

 • wiek
 • wykształcenie, dłuższy okres nauki wiąże się z późniejszym wystąpieniem objawów
 • życie towarzyskie: samotność, brak kontaktów towarzyskich zwiększa ryzyko choroby
 • zaburzenia genetyczne: polimorfizm genu APOE

Leczenie

Nie ma leczenia przyczynowego choroby. Trudno jest również zapobiegać wystąpieniu objawów.  Terapię można podzielić na postępowanie farmakologiczne i ogólnie usprawniające np. trening pamięci we wczesnym stadium choroby, a w późniejszym trening codziennego funkcjonowania.

Leczenie farmakologiczne (z użyciem leków) dzieli się na:

 • leczenie poprawiające sprawność umysłową
 • Leczenie przeciwdepresyjne
 • leczenie przeciwpsychotyczne (przeciw objawom wytwórczym, takim jak omamy i urojenia)
 • leczenie pobudzenia i niepokoju psychoruchowego

Istotnym elementem leczenia jest edukacja praz wsparcie psychologiczne chorego oraz jego rodziny.

Ważna informacja:

Stała stymulacja intelektualna, aktywność fizyczna, dobre funkcjonowanie społeczne oraz różnorodność dostarczanych bodźców emocjonalnych i umysłowych sprzyja spowolnieniu rozwoju zaburzeń poznawczych.

 

News Tags