Regulamin konkursu Koło Fortuny Sensilab

(dalej: regulamin)

1. Organizator

Organizatorem konkursu »Koło Fortuny Sensilab« (dalej: konkurs) jest Sensilab Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Drewnowska 43-55,  91-002 Łódź (dalej: organizator)

2. Od kiedy i gdzie trwa konkurs

Konkurs jest ważny od dnia 10 lutego 2015 i odbywa się na stronie:

http://digigral.com/sensilab/pl

(dalej: strona internetowa).

3. Cel konkursu

Celem konkursu jest promowanie i wdrażanie komunikacji marketingowej organizatora.

4. Definicje pojęć

W zabawie stosuje się następujące pojęcia:

Użytkownik: użytkownik jest zdefiniowany jako każda osoba, która weźmie udział w konkursie za pośrednictwem strony internetowej.

5. Warunki udziału w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne, które:

  • mają polskie obywatelstwo i stały pobyt w Polsce,
  • mają ukończone 18 lat,
  • są użytkownikami strony internetowej, na której odbywa się konkurs i
  • akceptują regulamin konkursu.

Udział w konkursie oznacza, że użytkownik akceptuje regulamin i warunki zabawy.

Osoby, które są w jakikolwiek sposób związane z organizatorem konkursu (pracownicy, członkowie ich rodzin, partnerzy itd.), nie mogą uczestniczyć w konkursie.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób, które podadzą swoje dane na stronie internetowej: imię oraz adres e-mail, na który organizator prześle kod zniżkowy i materiały marketingowe.

Udział w konkursie będzie możliwy tylko dla tych, którzy mają dostęp do strony internetowej obsługującej ciasteczka (ang.: cookies) i JavaScript.

Jedna osoba może wziąć udział w konkursie tylko raz, z jednego adresu e-mail. Jeśli pojawi się podejrzenie, że ta sama osoba wzięła udział w konkursie kilka razy, z tego samego lub różnych adresów e-mail, organizator ma prawo do natychmiastowego usunięcia takiego uczestnika z konkursu. To samo dotyczy przypadku, w którym więcej niż jedna osoba poda ten sam adres e-mail. W tym przypadku organizator ma prawo usunąć każdą osobę, która podała ten sam adres e-mail.

6. Nagroda

Nagrodę (kod zniżkowy) otrzymają tylko ci, którzy: (1) podali prawdziwe informacje, (2) zaakceptowali regulamin i warunki konkursu.

7. Ilość zakupów

Zakup na własny użytek z otrzymaną zniżką może zostać zrobiony na maks. 300 euro. Skorzystanie z oferty specjalnej na własny użytek jest rozumiane jako zakup dla jednego gospodarstwa domowego. W przypadku zakupów większych niż wyżej wymieniony limit organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych produktów, o czym zawsze wcześniej poinformuje użytkownika.

8. Dostępność regulaminu

Regulamin ten jest dostępny na żądanie w formie pisemnej pod adresem organizatora.

9. Wykorzystanie i ochrona danych osobowych

Twoje dane osobowe są całkowicie bezpieczne. Sensilab Polska Sp. z o.o. S. K. A. szanuje prywatność i zobowiązuje się, że zawsze będzie przechowywać i przetwarzać przekazywane nam dane z największą starannością i odpowiedzialnością.

Wszystkie Twoje dane są chronione przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich, co gwarantuje Ci bezpieczne zakupy na Sensilab.pl i Shapeit.pl.

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych może być zmieniona lub uzupełniona bez wcześniejszego zawiadomienia. Korzystając z tej strony, użytkownik wyraża zgodę na takie uzupełnienia i zmiany w razie wystąpienia takiej potrzeby.

Ochrona danych osobowych oznacza, że:

  • Nie będziemy nadużywać Twoich danych osobowych w dowolny sposób.
  • Twoje dane kontaktowe i informacje osobiste nie są ujawniane osobom trzecim.
  • Dane kontaktowe oraz dane osobowe zostaną ujawnione osobom trzecim tylko za Twoją zgodą.
  • Nie będziemy wysyłać do Ciebie żadnych wiadomości e-mail, na które nie wyraziłeś zgody.
  • Szybko i łatwo możesz usunąć swoje dane z naszej bazy.

Wszystkie nasze działania online są zgodne z prawodawstwem europejskim (UE Dyrektywa 95/46/WE, 2002/58/WE w Traktacie Konwencje ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) oraz zgodnie z prawem polskim (Ustawa o ochronie danych osobowych, Elektroniczne przetwarzanie danych itp.). Nasza polityka ochrony danych osobowych odnosi się do danych dostarczonych przez użytkowników podczas korzystania ze stron Sensilab.pl i Shapeit.pl.

Przetwarzanie danych osobowych i gromadzenie

Prywatne dane odnoszą się do informacji, które identyfikują użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy. Sensilab nie gromadzi danych osobowych bez Twojej zgody, np. kiedy składasz zamówienie, rejestrujesz się w bazie czy zapisujesz się do newslettera.

Wykorzystanie i rozpowszechnianie danych osobowych

Sensilab musi korzystać z danych osobowych podawanych przy składaniu zamówienia z powodów technicznych związanych z administracją naszych sklepów internetowych, w celu uzyskania dostępu do określonych informacji lub do komunikowania się z Tobą. Sensilab nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim, chyba że ma na to Twoją zgodę. 

Wolność wyboru

Możesz kontrolować przekazane nam informacje. Jeśli nie zdecydujesz się podać swoich danych, możesz nie uzyskać dostępu do niektórych stron i funkcji naszych stron internetowych. Użytkownicy, którzy chcą się wycofać z klubów Sensilab i Shape It lub wypisać się z newslettera, powinni wysłać e-mail na adres: kontakt@sensilab.pl. W przypadku zmiany danych osobowych (kod pocztowy, adres e-mail, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) prosimy przesłać takie zmiany również na adres e-mail: kontakt@sensilab.pl.

Automatyczna rejestracja informacji (które nie są danymi osobowymi)

Kiedy tylko wejdziesz na naszą stronę internetową Sensilab lub Shape It, wszystkie dane ogólne, nieosobowe (użytkownicy przeglądarki, liczba odwiedzin, średni czas trwania wizyty, odwiedzone strony) są rejestrowane automatycznie (nie jako część aplikacji). Informacje te są wykorzystywane do pomiaru atrakcyjności naszych stron internetowych oraz do poprawy ich treści i użyteczności. Informacje odnoszące się do Ciebie nie zostaną poddane dalszej analizie ani udostępnione osobom trzecim.

Reklama i ciasteczka (pliki cookies)

Cookies są to dane tymczasowo przechowywane na dysku twardym, które pozwalają na naszej stronie internetowej zidentyfikować komputer przy następnej wizycie. Sensilab i Shape It używają cookies tylko do zbierania informacji dotyczących naszych stron internetowych w celu ulepszenia naszych produktów. Sensilab i Shape It reklamują się w internecie, korzystając z remarketingu za pomocą Google Analytics. Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, wyświetlają nasze reklamy w Internecie, korzystając z własnych ciasteczek (np. Google Analytics), jak i ciasteczek firm zewnętrznych (np. DoubleClick) do informowania o reklamach oraz do ich optymalizacji i wyświetlania na podstawie historii odwiedzin użytkowników w naszym serwisie. Sensilab, Shape It oraz dostawcy będący innymi podmiotami, w tym Google, korzystają wspólnie z ciasteczek pierwszego podmiotu (np. Google Analytics) i ciasteczek innych podmiotów (np. DoubleClick) do informowania, jak wyświetlenie reklamy, inne wykorzystują usługi reklamowe i interakcje z tymi wyświetleniami, które są powiązane z odwiedzinami w naszych serwisach Sensilab.pl i Shapeit.pl. Użytkownik może zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą swoich ustawień reklam.

Bezpieczeństwo

Sensilab i Shape It zapewniają bezpieczeństwo danych osobowych. Twoje dane są chronione przed utratą, zniszczeniem, sfałszowaniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem.

Nieletni

Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać danych osobowych bez zgody ich rodziców lub opiekunów. Sensilab i Shape It nigdy świadomie nie zbierają danych osobowych od osób niepełnoletnich ani nie ujawniają ich osobom trzecim bez ich zgody.

Prawo do informacji

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące naszych zasad zachowania poufności lub sposobu, w który dane osobowe są przetwarzane, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@sensilab.pl.

Na Państwa życzenie będziemy informować - w formie pisemnej i zgodnie z obowiązującymi przepisami - jakie informacje osobiste, jeśli w ogóle, zostały zarejestrowane przezSensilab Polska Sp. z o.o. S. K. A.

Publikacja zmian

Wszelkie zmiany naszej polityki prywatności zostaną opublikowane na tej stronie.

Korzystając z tej strony, użytkownik zgadza się z warunkami polityki prywatności.

16. Rezygnacja z udziału

Uczestnicy mogą w dowolnym momencie trwania konkursu wycofać swój udział. Wystarczy wysłać e-mail na adres: kontakt@sensilab.pl. Po otrzymaniu tej wiadomości organizator usunie uczestnika ze swojej bazy. Jeśli taki uczestnik otrzymał już nagrodę, jest zobowiązany do jej zwrotu lub zwrotu jej wartości rynkowej, jeśli zwrot nagrody nie będzie możliwy.

17. Reklamacje

Wszelkie reklamacje i roszczenia rozwiązuje organizator. Powinny one być przesyłane na adres e-mail: kontakt@sensilab.pl. W przypadku uzasadnionych reklamacji organizator jest zobowiązany jak najszybciej usunąć użytkownika i - jeśli to konieczne - innych użytkowników. Dla stosunku prawnego między organizatorem a uczestnikami obowiązujące jest polskie prawo.

Data publikacji regulaminu: 10.02.2015