Zakładka „Zgłoś działanie niepożądane” jest przeznaczona do zgłaszania wszelkich zaobserwowanych niepokojących objawów po zastosowaniu produktów leczniczych (UWAGA: dotyczy leków, a nie suplementów diety), dla których podmiotem odpowiedzialnym jest firma Sensilab.

W celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego prosimy kliknąć na ten link – Zgłoś działanie niepożądane. Nastąpi wtedy przekierowanie do strony Sensilab Group, służącej do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych.